Kontakt

Skriv en email

Deltag på Facebook

eller ring til……

Peter Huggler |27|82|10|25|

 

Philip Hahn-Petersen på |61|77|91|75|

Udgangspunkt

Udgangspunkt

 

I Danmark er der en helt særlig kultur for tilbudsjagt. Denne kultur er baggrunden for de trykte reklamers voldsomme udbredelse. En dansk husstand modtager årligt over 55 kg husstandsomdelte reklamer. Det pudsige ved reklameordningen som den er nu, er at man som udgangspunkt er tilmeldt reklamer, medmindre man aktivt siger nej tak. Det betyder at alle de danskere der ikke lige får taget sig sammen til at vælge reklamerne fra, men måske ikke gider læse dem eller bare er ligeglade også modtager dem. Det er et helt unødvendigt  papirspild. Lad i stedet dem der virkelig ønsker reklamer sige aktivt ja tak.

Vi har intet imod tilbudsaviserne, dem der trykker, distribuerer dem, eller dem der læser dem. Vi er imod det voldsomme ressourcespild der opstår, fordi så mange reklamer ikke bliver læst af modtagerne. Den logiske løsning er derfor, at kun folk der ønsker reklamer nok til aktivt at tilmelde sig reklamer skal modtage dem.

 

Hovedmål

1) At få gjort reklamer til et aktivt tilvalg med indførelsen af et Reklamer Ja Tak skilt i stedet for et Reklamer Nej Tak skilt

2) At få husstandsomdelte reklamer omfattet af markedsføringslovens §6 så det fremover bliver ulovligt at sende reklamer ud medmindre modtageren selv har anmodet om det, præcis som det gælder for emails.

3) At få ændret i totalharmoniseringsdirektivet om urimelig handelspraksis der blokerer for en aktiv tilvalgsordning.

 

Alternativet til det eksisterende system

Der findes en løsning der er til fordel for både miljø, borgere og fremadsynede virksomheder. Fremtidens distribution af reklamer bør fungere efter en fleksibel tilvalgsordning, hvor den enkelte borger selv tilvælger nøjagtig de tilbudsaviser de ønsker at modtage. På den måde sikre vi at borgerne kun får relevante tilbud og at miljøet skånes for et overvældende ressourcespild. Eksponeringsværdien og målbarheden af den enkelte annonce vil tilmed stige, fordi reklamerne kun vil blive læst af potentielle kunder. Tilmed vil implementeringen af sådan et system ikke være omkostningsfuldt for Post Danmark, fordi de allerede har maskinel sortering.