Troværdige

Vi er uafhængige.

Vi er faktabaserede.

Vi er kompetente.

Engagerede

Vi er ambitiøse og målrettede.

Vi er stolte af det arbejde, vi udfører – og står ved det.

Vi brænder for vores arbejde.

Handlende

Vi er aktivt opsøgende.

Vi er proaktive.

Vi elsker udfordringer, og slår med glæde tilbage når de kommer.

I dialog

Vi skaber resultater i fællesskab.

Vi inddrager vores støtter.

Vi går i dialog med enhver der vil og kan.

Ansvarlige

Vi går efter bolden, ikke efter manden:

Vi arbejder med argumenter.

Vi melder direkte ud, ikke skjult.