Holdninger

 

Reklamer skal være et aktivt tilvalg

Reklamer Ja tak har en hovedmærke sag der hedder at reklamer skal være noget man aktivt beder om, ikke noget man skal fravælge.
Vi går ikke ind for et forbud mod reklamer, da vi ved at mange forbrugere er glade for deres tilbudsaviser, men vi ser positivt på en stærk reduktion af antallet af reklamer.
Vi mener at dette er at sikre den personlige frihed bedst muligt.

 

Reklamer må ikke koste miljøet

Husstandsomdelte reklamer forurener i dag meget, og når man regner med at gennemsnits-danskeren modtager 55 kg. papir årligt, så kan man hurtigt konkludere at der er tale om mange tons reklamer der årligt bliver presset ind af brevsprækkerne, dette mener vi er en skam, men vi respekterer at de forbrugere der ønsker reklamer skal kunne få dem.

 

Vi er ikke imod reklamer

Vi støtter alles ret til at reklamere såfremt der siges ja tak, men det skal ske under ordnede forhold, vi ser positivt på initiativer fra det danske erhvervsliv, der vil nedsætte antallet af reklamer hos folk der ikke ønsker dem.

Vi tror på at alle får mest for pengene hvis reklamerne rammer dem der ønsker dem, og hvis prisen ikke kunstigt hæves, samtidig tror vi på at det vil gavne såvel distributører og reklameproducenter som forbrugere, med en ja tak ordning.

 

Spam er ikke ytringsfrihed

Vi tror på ytringsfriheden, men INGEN kan tvinge folk til at lytte, dette gælder i den virkelige verden, og bør også gælde for virksomheder.
Vi accepterer altså ikke præmissen om ‘kommerciel ytringsfrihed‘ skulle overtrumfe forbrugerens ret til sin egen postkasse.