Reklamer Ja Tak i Regeringsgrundlaget

Hos Reklamer Ja Tak ønsker vi den nye Regering velkommen og glæder os over at vores sag er kommet med i Regeringsgrundlaget.

I Regeringsgrundlaget står skrevet:

“Regeringen vil undersøge, om der kan etableres en ”ja tak til reklamer”-ordning. Det vil
betyde, at kun de forbrugere, der aktivt tilkendegiver at ønske reklamer, vil modtage dem.
Ordningen er til gavn for både forbrugere, samfundsøkonomien og miljøet. ”

Dette kan vi naturligvis ikke få armene ned over og vi er meget glade for at politikerne har lyttet og udviser handling. Vi vil nu støtte Regeringspartierne og Enhedslisten alt hvad vi kan med viden og argumenter der kan ruste dem i debatten.

Formuleringen i Regeringsgrundlaget er dog en smule vag. Der er nemlig ikke brug for en undersøgelse af om det kan lade sig gøre, vi ved nemlig allerede hvordan der kan etableres en Reklamer Ja Tak ordning. Det kan der ved at ændre markedsføringslovens §6, så den også omfatter husstandsomdelte reklamer.

Desværre må vi også konstatere at en række organisationer og virksomheder nu for alvor er gået i gang med lobbyarbejdet for at modarbejde forslaget om en Reklamer Ja Tak ordning. F.eks. har de to største reklamedistributører Post Danmark og FK Distribution (tidligere Forbrugerkontakt), har fået lavet en rapport af Copenhagen Economics, der viser at forbrugerpriserne i Danmark holdes nede af husstandsomdelte reklamer og at reklamerne er med til at beskytte små lokale butikker. Rapporten bygger på mange gisninger og generelle økonomiske teorier. Den er reelt set er et partsindlæg og ikke nogen objektiv analyse.

Hos Reklamer Ja tak holder vi os til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens rapport om Dagligvaremarkedet, der viser at reklamerne er med til at øge dagligvarepriserne i Danmark med 3-8% i forhold til andre Europæiske lande.

Vi ser det som en enorm succes at Reklamer Ja tak er kommet på den politiske dagsorden endnu en gang, og vi har naturligvis også været ude og rose initiativet, både i P1 morgen (ca. 55% inde i programmet) og i Politiken Tjek

Fra teamets side vil vi natuligvis gerne rose vores over 9.400 Facebookstøtter for deres gode sparring, idéer, kommentarer og hjælp til at sprede ordet om en Reklamer Ja tak ordning, dette kunne ikke være kommet så vidt uden jer!

Kommentarer

kommentarer