Foto: Veronika Skotting

Pressemeddelelse: Post Danmark vil gøre det sværere at sige “Nej Tak”

 

I disse dage forhandles der om en ny Nej Tak-ordning, som kommer til at have vidtrækkende konsekvenser for de danske forbrugere og for deres ret til at sige Nej Tak til reklamer.

Post Danmark (og dermed moderselskabet PostNord) har under forhandlingerne om den nye Reklamer Nej Tak-ordning meddelt, at de vil skabe ændre det system de administrerer, så man fremover skal bruge NemID for at tilmelde sig Reklamer Nej Tak.

Miljø- og forbrugerorganisationen Reklamer Ja Tak, der siden 2010 har arbejdet for bedre forhold for forbrugere og miljø, blandt andet gennem den meget omtalte Reklamer Ja Tak-ordning, hvor reklamer bliver et aktivt tilvalg (frem for et aktivt fravalg), er meget kritiske over for, at Post Danmark vil gøre det sværere at sige Nej Tak til reklamer.

Daglig Leder i Reklamer Ja Tak, Peter Huggler kommenterer situationen:

>>Vi ser naturligvis meget kritisk på, at Post Danmark ønsker at gøre det sværere at sige Nej Tak. Vi vil gøre det nemmere for forbrugerne. Vi stiller dagligt spørgsmålet: “hvorfor sige Nej Tak, til noget du aldrig har bedt om?”. Så vi mener selvfølgelig, at det skal være nemt og enkelt at sige Nej Tak. Man skal ikke kræve NemID eller andre besværliggørende mellemled.<<

Peter Huggler forudser, at Nej Tak-sigere vil blive lagt hindringer i vejen:

>>På én måned sagde én procent mere af de danske husstande Nej Tak til reklamer. Så vi kan godt se Post Danmarks fidus ved at reducere antallet, der siger Nej Tak. Det er jo bl.a. Post Danmark, der tjener fedt på reklamerne. Det er dog stærkt problematisk, hvis de kommercielle interesser får lov til at veje tungere end hensynet til miljø- og forbrugerrettigheder.<<
Reklamefakta:
[49,27 % af alle danske husstande har et Reklamer Nej Tak-skilt på postkassen.
15. Maj var tallet 48 %, der sagde Nej Tak til reklamer.
En husstand uden et Nej Tak skilt modtager 31.490 sider, eller over 60 kg. papir årligt.
Den samlede reklamemængde for Danmark er over 74.000 ton papir.
I dag findes der adskillige måder at framelde reklamer, blandt andet selekterede fravalgsordninger.
Hver husstand kan spare 140 kg. CO2, hvis de tilmelder sig Reklamer Nej Tak.
En Ja Tak ordning nyder bred opbakning fra Alternativet og rød blok, i erhvervslivet og blandt danske forbrugere.]

Kommentarer

kommentarer