Breaking News

Opdateret 28/12-15

Det viser sig at være muligt for folketinget, at indføre en aktiv tilvalgsordning for husstandsomdelte reklamer i Danmark.

Efter flere måneders arbejde, hvor vi sammen med nogle af landets skrappeste juridiske rådgivere, har gennemgået alt fra EU-direktiver over betænkninger og udvalgsspørgmål til traktater, har vi endelig fået identificeret hvordan det gøres i praksis.

Det er grundet, “EU’s totalharmoniseringsdirektivet om urimelig handelspraksis” udformning; ikke muligt at indføre en aktiv tilvalgsordning begrundet i forbrugerhensyn, eller andet der kan begrænse adgangen til det frie marked.

Dog er der visse hensyn, som jf. EU-kommisionen gør det muligt at indføre enten Ja Tak-ordning, deriblandt finder vi miljøhensynet.

Der kan læses meget mere om hvordan man implementerer det, i vores analyse: Reklamer Ja Tak – Hvordan man indfører en Ja Tak-ordning. (PDF-fil)

Husk i øvrigt, at du hjælper os meget, ved at downloade og benytte vores app DitValg, der som den første smartphone & tablet-app lader dig klage over fejldistribution, og manglende respekt for dit Nej Tak-skilt.

Ved at downloade DitValg, hjælper du os med argumenter, og til at få et mere retvisende billede af reklamesituationen i Danmark, og mulighederne for at forbedre den nuværende ordning.

Derudover hjælper den dig naturligvis også, til at kræve din postkasse tilbage, samt med at klage til de rette myndigheder!

Kommentarer

kommentarer